Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKilińska-Pękacz, Agnieszka
dc.date.accessioned2014-03-04T12:54:29Z
dc.date.available2014-03-04T12:54:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 3en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/382
dc.descriptionObrona konieczna stanowi ważną instytucję, z której mogą skorzystać osoby znajdujące się w sytuacji, gdy nastąpił bezprawny i bezpośredni zamach na dobra chronione prawem. Wśród społeczeństwa panuje niska świadomość prawna, w związku z tym wiele osób nie zdaje sobie sprawy z możliwości, z której może skorzystać oraz z konsekwencji wynikających z przekroczenia zakresu obrony koniecznej.en_US
dc.description.abstractLawful decencies an important institution of substantive criminal law designed for people who happen to face an unlawful and immediate assault on rights and interests protected by law. Given that the legal consciousness of the public is rather low, many people are not aware of the benefits the institution of defense of necessity provides, nor are they familiar with legal consequences entailed in exceeding of its scope.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzaniaen_US
dc.subjectobrona koniecznaen_US
dc.subjecteksces intensywnyen_US
dc.subjecteksces ekstensywnyen_US
dc.subjectlawful defenseen_US
dc.subjectintensive excessen_US
dc.subjectextensive excessen_US
dc.titleNowe ujęcie obrony koniecznej po nowelizacjach kodeksu karnego z lat 2009-2010en_US
dc.title.alternativeNew wording of the lawful defence after the 2009-2010 amendments to the criminal codeen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord