DSpace Repository

Definicja nieruchomości ziemskiej w prasie prawniczej dwudziestolecia międzywojennego

Show simple item record

dc.contributor.author Kłusek, Mirosław
dc.date.accessioned 2016-09-29T12:48:35Z
dc.date.available 2016-09-29T12:48:35Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2016, Tom 9, s. 79-88. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3815
dc.description This publication is a continuation of studies on the formulation of land property notion in the Polish legislation until the outbreak of World War II. The article presents results of research on the definition of land property in the Polish law in the historical context of the Second Republic, taking into account legal journals appearing in Poland in the interwar period. en_US
dc.description.abstract Niniejsza publikacja jest kontynuacją publikacji wyników badań poświęconych formułowaniu się pojęcia nieruchomości ziemskiej w prawodawstwie polskim do momentu wybuchu II wojny światowej. W artykule zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące definicji nieruchomości ziemskiej w prawie polskim w ujęciu historycznym w II RP z uwzględnieniem czasopism prawniczych ukazujących się w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject obrót ziemią en_US
dc.subject nieruchomości en_US
dc.subject prawo rolne en_US
dc.subject II Rzeczpospolita Polska en_US
dc.subject trade of land en_US
dc.subject real estate en_US
dc.subject agricultural law en_US
dc.subject the Second Republic en_US
dc.title Definicja nieruchomości ziemskiej w prasie prawniczej dwudziestolecia międzywojennego en_US
dc.title.alternative The definition of a land property in the legal press during the twenty years of interwar period en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record