DSpace Repository

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny oraz prawa małżonków w świetle Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

Show simple item record

dc.contributor.author Jakuszewicz, Adam
dc.date.accessioned 2016-09-29T12:36:32Z
dc.date.available 2016-09-29T12:36:32Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2016, Tom 9, s. 119-145. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3812
dc.description The article discusses the right to marry, the right to found a family as well as the principle of equality, as enshrined in Article 23 para. 2–4 of the International Covenant on Civil and Political Rights. In particular, issues relating to restrictions on theses rights in the context of progressing social changes, including the issue of the recognition of samesex marriages and the admissibility of polygamous marriages, are dealt with. Furthermore, the requirement of legal capacity to conclude a marriage, especially the concept of a marriageable age and the concept of free and full consent, are examined. When discussing the principle of equality in conjugal relationships, special emphasis is placed on the right to maintain contacts to one’s children upon dissolution of a marriage. The final part of the paper contains examination of the right to found a family by emphasizing both its autonomous character and connections to the right to marry. The account of the jurisprudence of the Human Rights Committee and of the views of legal doctrine is expanded to include comparative aspects embracing the jurisprudence of the European Court of Human Rights and scholarly opinions formed in the context of Polish family law. en_US
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu jest analiza prawa do zawarcia małżeństwo i założenia rodziny oraz zasady równych praw małżonków w świetle art. 23 ust. 2–4 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. W szczególności zbadano kwestię zgodności ze wskazanym postanowieniem poszczególnych przeszkód małżeńskich w kontekście postępujących przeobrażeń społecznych i obyczajowych, w tym kwestię prawnego uznania małżeństw homoseksualnych oraz problematykę dopuszczalności małżeństw poligamicznych. Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące zdolności do zawarcia małżeństwa, zwłaszcza kwestię określenia minimalnego wieku uprawniającego do zawarcia małżeństwa oraz warunki niezbędne do wyrażenia przez nupturientów swobodnej i pełnej zgody. Następnie przedstawiono zasadę równych praw małżonków, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa do kontaktów z dziećmi po ustaniu małżeństwa. Końcowa część artykułu została poświęcona prawno-dogmatycznej analizie prawa do założenia rodziny ze wskazaniem jego autonomicznego charakteru oraz powiązań z prawem do zawarcia małżeństwa. Przedstawienie poglądów orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka oraz doktryny prawniczej dotyczące komentowanego artykułu zostało wzbogacone o wymiar prawno-porównawczy, obejmujący odniesienia zarówno do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jak i do poglądów doktryny wypracowanych na gruncie polskiego prawa rodzinnego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject prawo do zawarcia małżeństwa en_US
dc.subject zdolność do zawarcia małżeństwa en_US
dc.subject przeszkody małżeńskie en_US
dc.subject uznanie małżeństw homoseksualnych en_US
dc.subject równe prawa małżonków en_US
dc.subject prawo do założenia rodziny en_US
dc.subject right to marry en_US
dc.subject capacity to enter into marriage en_US
dc.subject impedimenta en_US
dc.subject legal recognition of same-sex marriages en_US
dc.subject equal rights of spouses en_US
dc.subject right to found a family en_US
dc.title Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny oraz prawa małżonków w świetle Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych en_US
dc.title.alternative Right to Marry and to Found a Family As Well As Rights of Spouses in the Light of the International Covenant on Civil and Political Rights en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record