Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorUrbańska, Natalia Anna
dc.date.accessioned2016-09-29T12:15:40Z
dc.date.available2016-09-29T12:15:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2016, Tom 9, s. 181-193.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3809
dc.descriptionThis paper presents the function of an expert witness, who is indicated by the legislator as one of the admissible types of evidence under the Code of Administrative Procedure. It is the only type of evidence for which the legislator requires from the entity performing the role of an expert witness to have professional expertise. In this paper I have presented the issues related with this type of evidence, detailing both: the issue of the entity - i.e. who can become an expert witness, with the specification of the subject, content and form of an expert opinion; and the issue of rights vested with the expert witness.en_US
dc.description.abstractTematem artykułu jest instytucja biegłego, który stanowi jeden ze środków dowodowych wskazanych przez prawodawcę w kodeksie postępowania administracyjnego. Jest to jedyny środek dowodowy, w którym ustawodawca nakłada na podmiot pełniący funkcje biegłego obowiązek posiadania fachowej wiedzy. W niniejszym artykule przybliżyłam problematykę korzystania z tego środka dowodowego, wskazując zarówno na kwestię podmiotu – czyli kto może stać się biegłym, poprzez przedmiot, treść i formę opinii, jak i prawa przysługujące biegłemu.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherInstytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectbiegłyen_US
dc.subjectopiniaen_US
dc.subjectwiadomości specjalneen_US
dc.subjectśrodek dowodowyen_US
dc.subjectexpert witnessen_US
dc.subjectopinionen_US
dc.subjectspecialised knowledgeen_US
dc.subjecttype of evidenceen_US
dc.titleInstytucja biegłego w administracyjnym postępowaniu dowodowymen_US
dc.title.alternativeThe function of an expert witness in administrative proceedings evidenceen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord