DSpace Repository

Instytucja biegłego w administracyjnym postępowaniu dowodowym

Show simple item record

dc.contributor.author Urbańska, Natalia Anna
dc.date.accessioned 2016-09-29T12:15:40Z
dc.date.available 2016-09-29T12:15:40Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2016, Tom 9, s. 181-193. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3809
dc.description This paper presents the function of an expert witness, who is indicated by the legislator as one of the admissible types of evidence under the Code of Administrative Procedure. It is the only type of evidence for which the legislator requires from the entity performing the role of an expert witness to have professional expertise. In this paper I have presented the issues related with this type of evidence, detailing both: the issue of the entity - i.e. who can become an expert witness, with the specification of the subject, content and form of an expert opinion; and the issue of rights vested with the expert witness. en_US
dc.description.abstract Tematem artykułu jest instytucja biegłego, który stanowi jeden ze środków dowodowych wskazanych przez prawodawcę w kodeksie postępowania administracyjnego. Jest to jedyny środek dowodowy, w którym ustawodawca nakłada na podmiot pełniący funkcje biegłego obowiązek posiadania fachowej wiedzy. W niniejszym artykule przybliżyłam problematykę korzystania z tego środka dowodowego, wskazując zarówno na kwestię podmiotu – czyli kto może stać się biegłym, poprzez przedmiot, treść i formę opinii, jak i prawa przysługujące biegłemu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject biegły en_US
dc.subject opinia en_US
dc.subject wiadomości specjalne en_US
dc.subject środek dowodowy en_US
dc.subject expert witness en_US
dc.subject opinion en_US
dc.subject specialised knowledge en_US
dc.subject type of evidence en_US
dc.title Instytucja biegłego w administracyjnym postępowaniu dowodowym en_US
dc.title.alternative The function of an expert witness in administrative proceedings evidence en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record