Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Urlopy związane z rodzicielstwem 

      Janusz, Wiśniewski (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2016)
      Istotną zmianą, którą wprowadziła ostatnia nowelizacja, jest powiększenie grona osób uprawnionych do korzystania z uprawnień rodzicielskich. Dotychczas pracownica mogła dzielić się urlopem rodzicielskim jedynie z ...