Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Instytucja biegłego w administracyjnym postępowaniu dowodowym 

      Urbańska, Natalia Anna (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2016)
      Tematem artykułu jest instytucja biegłego, który stanowi jeden ze środków dowodowych wskazanych przez prawodawcę w kodeksie postępowania administracyjnego. Jest to jedyny środek dowodowy, w którym ustawodawca nakłada na ...