Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Definicja nieruchomości ziemskiej w prasie prawniczej dwudziestolecia międzywojennego 

      Kłusek, Mirosław (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2016)
      Niniejsza publikacja jest kontynuacją publikacji wyników badań poświęconych formułowaniu się pojęcia nieruchomości ziemskiej w prawodawstwie polskim do momentu wybuchu II wojny światowej. W artykule zostaną przedstawione ...