Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Prawny status języka regionalnego w Polsce na przykładzie języka kaszubskiego 

      Bukowski, Zbigniew (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2016)
      Przedmiotem artykułu jest prawny status języka regionalnego w Polsce. Jedynym językiem regionalnym w Polsce jest język kaszubski. Podstawową regulacją prawnomiędzynarodową odnoszącą się do języka regionalnego jest ...