REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości jako czynnik rozwoju ośrodka subregionalnego

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Strzelecki, Adam
dc.date.accessioned 2014-03-03T13:01:21Z
dc.date.available 2014-03-03T13:01:21Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2012, Tom 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/373
dc.description Czynnikiem wspierającym i stabilizującym warunki prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej jest lokalny samorząd terytorialny. W obrębie miasta Włocławka powstała Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny. Jest to projekt realizowany przez miasto Włocławek przy współudziale środków pieniężnych pochodzących z Unii Europejskiej. W ramach tego projektu powstał Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości. W inkubatorze przewidziane zostały miejsca dla przedsiębiorstw, które dopiero co rozpoczęły swoją działalność produkcyjną lub usługową oraz wdrażają innowacje. W Inkubatorze młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w pierwszym, najtrudniejszym okresie istnienia firmy. Inkubator zapewnia także pomoc w marketingu i organizacji szkolenia, świadczy również usługi doradcze. Po dwóch latach funkcjonowania włocławskiego Inkubatora, niepokojącym zjawiskiem jest niepełne wykorzystanie jego możliwości. en_US
dc.description.abstract Local self-government is an external factor supporting and stabilizing the conditions and opportunities for business development. The aim of the study was to determine the role that local government of Włocławek can serve for creation of such institutions as economic development zones, business incubators and innovation. Economic Development Zone with Industrial Technology Park has been established within the city of Wloclawek. This project was implemented by the city of Wloclawek with the help of funds from the European Union and as a result Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości have been created. In the incubator the are spaces provided for businesses that have just started their production or services and are in process of implementing innovation. In the Incubator young entrepreneurs canobtain assistance in establishing business contacts in the first, the most difficult period of its existence The incubator provides assistance in marketing, conducting training process and also provides consulting services. After two years of Wloclawek Incubator it can be concluded that all capabilities and options that Inkubator gives, are not fully utilized. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania en_US
dc.subject włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości en_US
dc.subject strategia rozwoju en_US
dc.subject strefa rozwoju gospodarczego en_US
dc.subject umowy partnerskie Włocławka en_US
dc.subject innowacyjność en_US
dc.subject innovation en_US
dc.subject development strategy en_US
dc.subject economic development zone en_US
dc.subject partnerships of Włocławek en_US
dc.title Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości jako czynnik rozwoju ośrodka subregionalnego en_US
dc.title.alternative Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości as a factor in the development of subregionalcenter en_US
dc.type Article en_US


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Szukaj wszędzie


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje