DSpace Repository

Rodzina i płeć w krzywym zwierciadle tożsamości rodzaju

Show simple item record

dc.contributor.author Spychalska-Stasiak, Justyna
dc.date.accessioned 2016-08-25T10:55:02Z
dc.date.available 2016-08-25T10:55:02Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2016, nr 1, s. 9-16. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3701
dc.description The main intention of this article is to draw attention to the illusory form of the modern family. Paradoxical mode of its current functioning, was placed in the perspective of symbolic transition to the late modernity and gender identity became the category separating the compact monolith of claims directed towards it. Its postmodern conceptualization has turned out to be a tool which very efficiently exposed the helplessness of modernistic metanarrative, exposing the uselessness of nature, science and the whole complex of meanings attributed to the family in the process of setting the current definition of sex. The whole discussion is therefore presented in peculiar “suspension” between the still active dictate of tradition and the logic of the contemporary day which is more and more difficult to predict. en_US
dc.description.abstract Podstawową intencją niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na iluzoryczną kondycję rodziny współczesnej. Paradoksalny tryb jej aktualnego funkcjonowania osadzono w perspektywie symbolicznego przejścia do późnej nowoczesności, a kategorią rozsadzającą zwarty monolit kierowanych wobec niej roszczeń uczyniono tożsamość rodzaju. Jej ponowoczesna konceptualizacja okazała się narzędziem bardzo sprawnie demistyfikującym bezradność modernistycznych metanarracji, eksponujących bezużyteczność natury, nauki oraz całego kompleksu znaczeń przypisywanych rodzinie w procesie ustanawiania obowiązującej definicji płci. Całość zaprezentowanych rozważań znajduje się zatem w stanie dość osobliwego „zawieszenia” pomiędzy w dalszym ciągu aktywnym dyktatem tradycji a coraz trudniejszą do przewidzenia logiką dnia doczesnego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject modernity en_US
dc.subject postmodernity en_US
dc.subject sex en_US
dc.subject gender en_US
dc.subject family en_US
dc.subject change en_US
dc.subject nowoczesność en_US
dc.subject ponowoczesność en_US
dc.subject płeć en_US
dc.subject rodzina en_US
dc.subject tożsamość en_US
dc.subject tożsamość rodzaju, zmiana en_US
dc.title Rodzina i płeć w krzywym zwierciadle tożsamości rodzaju en_US
dc.title.alternative Family and gender in a distorting mirror of gender identity en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record