Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorDąbrowska, Izabela Edyta
dc.date.accessioned2016-08-25T10:44:20Z
dc.date.available2016-08-25T10:44:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2016, nr 1, s. 30-37.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3699
dc.descriptionThe aim of the following study was to draw attention to the Korczak’s vision of organizing children’s community analyzed through the prism of the educative system of orphanage. The idea created barriers for anarchy, protected the weaker individuals from harm, ensured the individual the feeling of security and stabilization, at least in terms of life in the orphanage. This process took place through implementing particular techniques of bringing up children. Although such techniques constitute only the secondary, instrumental and efficient tools of educational work, it is not possible to question the need and the usefulness of applying them. However, it seems justified to notice their significance in terms of the original, pedagogical ideas represented by Janusz Korczak.en_US
dc.description.abstractCelem opracowania było zwrócenie uwagi na wizję Korczakowskiej organizacji społeczności dziecięcej analizowanej poprzez pryzmat systemu wychowawczego Domu Sierot. Idea ta stwarzała bariery dla anarchii, chroniła osoby słabsze przed krzywdą, zapewniała jednostce poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej, przynajmniej w obrębie życia zakładowego. Proces ten odbywał się m.in. przy zastosowaniu określonych technik wychowania dziecka. Pomimo iż stanowią one wtórne, instrumentalne, operatywne narzędzie pracy wychowawczej, nie można kwestionować potrzeby oraz celowości ich wykorzystywania. Zasadne jednak staje się dostrzeganie ich znaczenia w kontekście pierwotnych idei pedagogicznych reprezentowanych przez Janusza Korczaka.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectprotective pedagogyen_US
dc.subjectJanusz Korczaken_US
dc.subjecteducative systemen_US
dc.subjectprotectionen_US
dc.subjectorphanageen_US
dc.subjectchildren’s communityen_US
dc.subjectpedagogika opiekuńczaen_US
dc.subjectsystem wychowawczyen_US
dc.subjectopiekaen_US
dc.subjectDom Sieroten_US
dc.subjectspołeczność dziecięcaen_US
dc.titleIdea społeczeństwa dziecięcego w ujęciu Janusza Korczaka (na przykładzie systemu wychowawczego Domu Sierot)en_US
dc.title.alternativeKorczak’s vision of organizing children’s community (analyzed through the prism of the educative system of orphanage)en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord