Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorPeret-Drążewska, Paulina
dc.date.accessioned2016-08-25T10:18:07Z
dc.date.available2016-08-25T10:18:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2016, nr 1, s. 91-101.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3695
dc.descriptionYouth is a stage of development that is particularly geared to reflect on mutual relations on the line unit – the community, because the major developmental task of adolescence, which is shaping their identity is realized by comparing and interpersonal relations within the framework of participation in social groups. In young there is a strong need to be part of community while striving to create their own individuality which is a result of both the specifics of the development of the youth, as well as the effect of promoting contemporary trends individualization of society. Therefore a gap appears, which forces you to seek answers to the question: whether in times of individualization of youth-oriented contemporary society is a community? This article is a reflection theoretical - empirical about it.en_US
dc.description.abstractMłodość jest etapem rozwojowym, który jest szczególnie ukierunkowany na refleksję nad wzajemnymi relacjami na linii jednostka – wspólnota, ponieważ główne zadanie rozwojowe adolescencji, jakim jest kształtowanie własnej tożsamości, realizowane jest za pomocą porównywania i relacji interpersonalnych w ramach uczestnictwa w grupach społecznych. U młodych pojawia się silna potrzeba bycia częścią wspólnotowości przy jednoczesnym dążeniu do kreowania własnej indywidualności będącej zarówno wynikiem rozwojowej specyfiki okresu młodości, jak i efektem panujących trendów współczesności promujących indywidualizację społeczeństwa. Pojawia się zatem rozbieżność, która zmusza do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czy w czasach indywidualizacji społeczeństwa współczesna młodzież zorientowana jest wspólnotowo? Niniejszy artykuł stanowi refleksję teoretyczno-empiryczną na ten temat.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectpedagogyen_US
dc.subjectindividualizationen_US
dc.subjectyouthen_US
dc.subjectidentityen_US
dc.subjectcommunityen_US
dc.subjectmodernityen_US
dc.subjectpedagogikaen_US
dc.subjectindywidualizacjaen_US
dc.subjectmłodzieżen_US
dc.subjecttożsamośćen_US
dc.subjectwspólnotowośćen_US
dc.subjectwspółczesnośćen_US
dc.titleOrientacje wspólnotowe młodzieży w warunkach indywidualizacji społeczeństwaen_US
dc.title.alternativeCommunity orientations of contemporary youths in times of social individualizationen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord