DSpace Repository

Orientacje wspólnotowe młodzieży w warunkach indywidualizacji społeczeństwa

Show simple item record

dc.contributor.author Peret-Drążewska, Paulina
dc.date.accessioned 2016-08-25T10:18:07Z
dc.date.available 2016-08-25T10:18:07Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2016, nr 1, s. 91-101. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3695
dc.description Youth is a stage of development that is particularly geared to reflect on mutual relations on the line unit – the community, because the major developmental task of adolescence, which is shaping their identity is realized by comparing and interpersonal relations within the framework of participation in social groups. In young there is a strong need to be part of community while striving to create their own individuality which is a result of both the specifics of the development of the youth, as well as the effect of promoting contemporary trends individualization of society. Therefore a gap appears, which forces you to seek answers to the question: whether in times of individualization of youth-oriented contemporary society is a community? This article is a reflection theoretical - empirical about it. en_US
dc.description.abstract Młodość jest etapem rozwojowym, który jest szczególnie ukierunkowany na refleksję nad wzajemnymi relacjami na linii jednostka – wspólnota, ponieważ główne zadanie rozwojowe adolescencji, jakim jest kształtowanie własnej tożsamości, realizowane jest za pomocą porównywania i relacji interpersonalnych w ramach uczestnictwa w grupach społecznych. U młodych pojawia się silna potrzeba bycia częścią wspólnotowości przy jednoczesnym dążeniu do kreowania własnej indywidualności będącej zarówno wynikiem rozwojowej specyfiki okresu młodości, jak i efektem panujących trendów współczesności promujących indywidualizację społeczeństwa. Pojawia się zatem rozbieżność, która zmusza do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czy w czasach indywidualizacji społeczeństwa współczesna młodzież zorientowana jest wspólnotowo? Niniejszy artykuł stanowi refleksję teoretyczno-empiryczną na ten temat. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogy en_US
dc.subject individualization en_US
dc.subject youth en_US
dc.subject identity en_US
dc.subject community en_US
dc.subject modernity en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.subject indywidualizacja en_US
dc.subject młodzież en_US
dc.subject tożsamość en_US
dc.subject wspólnotowość en_US
dc.subject współczesność en_US
dc.title Orientacje wspólnotowe młodzieży w warunkach indywidualizacji społeczeństwa en_US
dc.title.alternative Community orientations of contemporary youths in times of social individualization en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record