Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorJankowiak, Barbara
dc.contributor.authorSoroko, Emilia
dc.date.accessioned2016-08-25T10:12:18Z
dc.date.available2016-08-25T10:12:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2016, nr 1, s. 102-115.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3694
dc.descriptionThe research presented here was aimed at discovering what determinants from different areas (1) professional experience, 2) work load 3) groups of helping factors) contribute to the emotional experiences (positive and negative feelings) as well as to the hope for a professional success in socio-therapeutic work with children and adolescents. The significant predictor of negative feelings was the perceived amount of psychopathological problems in families and low number of vocational courses. The positive emotions can be predicted by high sense of own competencies, short-serving employment, and broader range of duties at work. When the self-efficacy (hope for success) is concerned, two predictors were found. First, the hope for a success (especially the strong will aspect) may be predicted by sense of competency and the usage of helping factors aimed at socio-therapist’s activity (A) and aimed at group activity and it’s therapeutic potential (C).en_US
dc.description.abstractCelem badań było ustalenie, jakie czynniki z obszarów 1) doświadczenia zawodowego, 2) obciążenia pracą oraz 3) grup aktywowanych czynników pomocowych mają znaczenie dla doświadczanych emocji w pracy zawodowej (emocje pozytywne i negatywne) oraz nadziei na sukces zawodowy w pracy socjoterapeutycznej z grupą dzieci i młodzieży. Istotnym predyktorem uczuć negatywnych u socjoterapeutów było dostrzeganie większej liczby problemów psychopatologicznych w rodzinie wspomaganych oraz mała liczba szkoleń. Z kolei istotnymi predyktorami emocji pozytywnych u socjoterapeutów były: wysokie poczucie kompetencji, krótszy staż pracy i większy zakres obowiązków. Jeśli chodzi o przekonania o własnej skuteczności zawodowej (nadziei na sukces), znaleziono dwa istotne predyktory. Predyktorem nadziei na sukces (oraz siły woli w szczególności) okazało się poczucie kompetencji, a predyktorem samej nadziei na sukces – użycie czynników pomocowych z grupy A (ukierunkowanych na aktywność terapeuty jako dostarczyciela pomocy) i C (ukierunkowanych na aktywność grupy i jej terapeutyczny potencjał).en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectpedagogyen_US
dc.subjectpsychologyen_US
dc.subjectsociotherapyen_US
dc.subjectsociotherapistsen_US
dc.subjectexperiencing of professional worken_US
dc.subjecthope for successen_US
dc.subjectpositive and negative emotionsen_US
dc.subjectpedagogikaen_US
dc.subjectpsychologiaen_US
dc.subjectczynniki pomocowe w socjoterapiien_US
dc.subjectemocje pozytywneen_US
dc.subjectemocje negatywneen_US
dc.subjectnadzieja na sukcesen_US
dc.subjectsocjoterapiaen_US
dc.subjectsocjoterapeucien_US
dc.titleWybrane determinanty doświadczania pracy zawodowej przez socjoterapeutówen_US
dc.title.alternativeSelected determinants of socio-therapists’ experiencing of their professional worken_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord