DSpace Repository

Kuna w kurniku i biologia nauczania, czyli o tym, jak neurodydaktyka włącza się do sporu o szkołę

Show simple item record

dc.contributor.author Łaszczyca, Piotr
dc.date.accessioned 2016-08-25T10:00:48Z
dc.date.available 2016-08-25T10:00:48Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2016, nr 1, s. 119-150. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3693
dc.description Functional imaging of living brain elucidated mechanisms of neural and psychological development resulting in a “storm and stress period” characteristic for the adolescents. These discoveries shed new light upon the problems, which for the centuries engage prominent founder of educational systems and pedagogical methods. However, features of human recognized by evolutionary and behavioral sciences, as Yerkes-Dodson laws, peacock tail principle of Zahavi, trade-off rule, 7±2 law of Miller, the Dunbar’s number and others, presumed better understanding of problems concerning work with teenagers. The factor being most hampering for education and upbringing of youths is a conflict among their natural drives or instincts and pressure of modern commercialized and electronic information based way of a life in big cities. The final result of this collision is similar to behavioral status of the front-page mentioned marten in the hen-house. The understanding of these mechanisms is a prerequisite condition for the perfecting of educational systems. en_US
dc.description.abstract Czynnościowe obrazowanie mózgu umożliwiło wyjaśnienie mechanizmów rozwojowych warunkujących okres „buntu i naporu” charakterystyczny dla nastolatków. Odkrycia te rzucają nowe światło na problemy pedagogiczne i dydaktyczne, z którymi od wieków zmagają się twórcy nowatorskich systemów edukacyjnych. Cechy człowieka scharakteryzowane przez ewolucjonizm oraz prawo Yerskesa-Dodsona, zasadę pawiego ogona, zasadę trade-off, prawo 7±2 Millera, liczbę Dunbara i inne prawa, pozwalają lepiej zrozumieć istotę problemów w pracy z nastolatkami. Czynnikiem obciążającym pedagogizację jest zderzenie naturalnych mechanizmów popędowych z presją współczesnego skomercjalizowanego i zinformatyzowanego społeczeństwa wielkomiejskiego. Efekt tego zderzenia można porównać do sytuacji tytułowej kuny w kurniku. Zrozumienie opisanych mechanizmów jest warunkiem doskonalenia systemu oświaty. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject neurodidactics en_US
dc.subject adolescence en_US
dc.subject neurobiology en_US
dc.subject brain development en_US
dc.subject ethology en_US
dc.subject sociocultural context en_US
dc.subject neurodydaktyka en_US
dc.subject adolescencja en_US
dc.subject neurobiologia en_US
dc.subject rozwój mózgu en_US
dc.subject etologia en_US
dc.subject czynniki społeczne i kulturowe en_US
dc.title Kuna w kurniku i biologia nauczania, czyli o tym, jak neurodydaktyka włącza się do sporu o szkołę en_US
dc.title.alternative Marten in the hen-house and biology of teaching How neurodidactics participates to the discussion about school en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record