DSpace Repository

Otoczenie, taktyki i rozwiązywanie konfliktów jako problemy technik mediacji i negocjacji w administracji

Show simple item record

dc.contributor.author Skinder, Marcin
dc.date.accessioned 2014-03-03T12:39:01Z
dc.date.available 2014-03-03T12:39:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2012, Tom 2 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/368
dc.description Przedmiotem artykułu są problemy technik mediacji i negocjacji w administracji. Cel praktyczno wdrożeniowy artykułu stanowi potrzeba przekazania wiedzy i wdrożenia zasad kreowania otoczenia negocjacji i właściwego reagowania w sytuacji konfliktu. Poznawcze znaczenie dla administratywistów może mieć zawarta w artykule wiedza o cechach psychiki negocjatorów. Może to pomóc w przygotowaniu się do sprawnego funkcjonowania w jednostkach administracji, w tym w prowadzeniu mediacji i osiągania porozumień negocjacyjnych. Np. rozmowy w siedzibie partnera wymagają przygotowania psychicznego i organizacyjnego, choć umożliwiają poznanie osobowości kontrahentów. Lepszym wyborem są jednak miejsca neutralne (specjalistyczne ośrodki konferencyjne), w których można uniknąć manipulacji związanych ze stanowiskiem rozmów. W artykule znalazły się propozycje wykorzystania pozytywnie przyjmowanych taktyk i technik negocjacyjnych, jak też tych pejoratywnie ujmowanych – manipulacyjnych. en_US
dc.description.abstract This article presents problems of mediation and negotiation techniques in administration. Purpose of the article is the practical implementation need to transfer knowledge and implement the principles of the negotiations surrounding the creation and proper response in a conflict situation. Knowledge of the characteristics of the psyche negotiators is also included in the article. This is able to help to prepare for the proper functioning of the administrative units, including mediation and negotiation to achieve agreements. For example, conversations in the office partner requires mental preparation and organization, though one can know the personality of partners. However, a better choice is a neutral place (eg. specialist conference centers). The paper included proposals to use tactics and adopt a positive negotiation techniques, as well as those recognized pejoratively – manipulations. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania en_US
dc.subject negocjacje en_US
dc.subject mediacje en_US
dc.subject konflikt en_US
dc.subject negocjator en_US
dc.subject manipulacja en_US
dc.subject negotiation en_US
dc.subject mediation en_US
dc.subject conflict negotiator en_US
dc.subject manipulation en_US
dc.title Otoczenie, taktyki i rozwiązywanie konfliktów jako problemy technik mediacji i negocjacji w administracji en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record