DSpace Repository

Theoretical aspects of methodical competence of teachers of preschool educational institutions

Show simple item record

dc.contributor.author Аleksieienko-Lemovska, Liudmyla
dc.date.accessioned 2016-06-01T12:32:57Z
dc.date.available 2016-06-01T12:32:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2015, nr 10, s. 11-19. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3664
dc.description W artykule przedstawiono problem kształtowania kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, które rozpatrywane są jako zintegrowana wielopoziomowa struktura charakterystycznych cech i jakości osobowości nauczyciela, opierających się na skutecznych doświadczeniach zawodowych, które odzwierciedlają systemowy poziom dydaktycznej i badawczej wiedzy, umiejętności, doświadczeń, zdolności i gotowości do twórczej samorealizacji. en_US
dc.description.abstract In the article the problem of methodical competence of educators of preschool educational institutions is reviewed. The author examines the application system, competency and environmental approaches to developing and implementing models and methods of methodical competence of educators of preschool educational institutions in the system of continuous education and highlights the level of methodical competence of caregiver preschool educational institutions. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject nauczyciel en_US
dc.subject system en_US
dc.subject edukacja wczesnoszkolna en_US
dc.subject kompetencje metodyczne en_US
dc.subject zajęcia dydaktyczne en_US
dc.subject doświadczenia en_US
dc.subject teacher en_US
dc.subject system en_US
dc.subject early school education en_US
dc.subject methodical competence en_US
dc.subject educational activities en_US
dc.subject experiences en_US
dc.title Theoretical aspects of methodical competence of teachers of preschool educational institutions en_US
dc.title.alternative Aspekty teoretyczne kompetencji metodycznych u nauczycieli w instytucjach edukacji wczesnoszkolnej en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record