Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Artykuły i rozprawy
 • Liudmyla Аleksieienko-Lemovska
  Theoretical aspects of methodical competence of teachers of preschool educational institutions
 • Lesia Makarenko, Władimież Słabko
  Informatization of education in the era of globalization of educational space
 • Volodymyr Yurzhenko
  Problems of the content realization of electronic (remote) educational resources in vocational education and solutions to them
 • Svitlana Salohub
  Information competence of students as the most important factor in the formation of their worldview
 • Alla Moskalenko
  The concept of professional ethics development as a condition of mastering value and ethic culture of personality
 • Beata Jakimiuk
  Etyczne aspekty realizacji kariery zawodowej

 • Raporty z badań
 • Marta Dobrzyniak
  Kultura organizacyjna placówki edukacyjnej - perspektywa ucznia i nauczyciela w świetle badań własnych
 • Anna Suchorab
  Plany edukacyjno-zawodowe i zatrudnieniowe uczniów szkół zawodowych
 • Adam Gawroński
  Rozwój kariery zawodowej w relacji „pracownik - zakład pracy”

 • Recenzje
 • Nella Nyczkało
  Franciszek Szlosek / Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Warszawa 2015

 • Sprawozdania I informacje
 • Barbara Kowalczyk
  IV konferencja naukowa z cyklu Edukacja i Praca „Elastyczność czasu i organizacji pracy”, Warszawa 22.10.2015 r.
 • Renata Tomaszewska Lipiec
  4th Biennial meeting of the ESREA Research Network for Adult Educators, Trainers and their Professionalisation (ReNAdET), Cypr 11-13.11.2015 r.
 • Katarzyna Klimkowska, Anna Kanios, Joanna Wierzejska
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka - teoria i praktyka”, Lublin 26-27.11.2015 r.
 • Najnowsze pozycje