Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorYurzhenko, Volodymyr
dc.date.accessioned2016-06-01T12:16:35Z
dc.date.available2016-06-01T12:16:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSzkoła - Zawód - Praca 2015, nr 10, s. 30-37.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3662
dc.descriptionW artykule przeanalizowano istniejące problemy związane z realizacją procesu uczenia się za pomocą elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym kształcenia na odległość. Ukazano podejścia do korzystania z dużej ilości informacji w nauczania na odległość oraz w indywidualnym nauczaniu, w tym przez treningi i symulatory dla systemu edukacji zawodowej.en_US
dc.description.abstractThe article examines the existing problems of implementation of the learning process using electronic educational resources, including remote training process. The utilization approaches of large data arrays for remote and individual training, including the usage of trainers and simulators for the vocational education system, are presented.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectedukacja zawodowaen_US
dc.subjectelektroniczne zasoby edukacyjneen_US
dc.subjectmetody adaptacyjneen_US
dc.subjectnauczanie na odległośćen_US
dc.subjectmetodyka i technologia kształcenia zawodowegoen_US
dc.subjectvocational trainingen_US
dc.subjectelectronic educational resourcesen_US
dc.subjectadaptive methods of worken_US
dc.subjectremote trainingen_US
dc.subjectmethodology and technologies of professionalen_US
dc.titleProblems of the content realization of electronic (remote) educational resources in vocational education and solutions to themen_US
dc.title.alternativeProblemy realizacji programu nauczania z zastosowaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych (na odległość) w kształceniu zawodowym oraz sposoby ich rozwiązywaniaen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord