Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorSalohub, Svitlana
dc.date.accessioned2016-06-01T12:11:34Z
dc.date.available2016-06-01T12:11:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSzkoła - Zawód - Praca 2015, nr 10, s. 38-43.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3661
dc.descriptionArtykuł poświęcony jest kształtowaniu kompetencji informatycznych studentów z wykorzystaniem w nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kompetencje informatyczne rozpatrywane są jako ważny czynnik kształtowania światopoglądu studenta. W artykule zdefiniowano wskaźniki i metody kompetencji informatycznych. Z punktu widzenia współczesnych technologii nauczania rozpatrywano kompetencje informatyczne wykładowcy jako składnik jego kompetencji zawodowej, również kompetencje informatyczne studenta jako przyszłego fachowcy.en_US
dc.description.abstractThe article is devoted to the problem of forming information and communication competence of students with the use of ICT in the learning process. Information competence is regarded as the most important factor shaping the worldview of the student. In the article, the indicators and methods of information competence were determined. Teacher’s information competences, as a part of his professional competence, as well as the information competence of students as future specialists were considered from the perspective of educational information.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyen_US
dc.subjectkompetencjeen_US
dc.subjectkompetencje zawodoween_US
dc.subjectkompetencje informacyjneen_US
dc.subjectcompetenceen_US
dc.subjectprofessional competenceen_US
dc.subjectinformation competenceen_US
dc.titleInformation competence of students as the most important factor in the formation of their worldviewen_US
dc.title.alternativeKompetencje informacyjne studentów jako najważniejszy czynnik kształtowania ich światopogląduen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord