DSpace Repository

Rozwój kariery zawodowej w relacji „pracownik - zakład pracy”

Show simple item record

dc.contributor.author Gawroński, Adam
dc.date.accessioned 2016-06-01T11:38:05Z
dc.date.available 2016-06-01T11:38:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2015, nr 10, s. 94-108 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3656
dc.description In the following paper, one raised the subject regarding the notion of professional career. Up to a point, one produced a strictly theoretic illustration, and then an empiric one, both of which raise the matter concerning the functioning of a contemporary worker in terms of certain conditions created by employing establishments in favour of their development. The key concept of the above, which has been aforementioned, is a state of job satisfaction represented by an individual and, what follows, one’s attitude towards the level of self-fulfilment in the course of a professional career. en_US
dc.description.abstract W niniejszym artykule poruszono problematykę związaną z pojęciem kariery zawodowej. W tym sensie sporządzono ilustrację teoretyczną, a następnie - empiryczną, które poruszają zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnego pracownika w kontekście warunków stwarzanych przez zakłady pracy na rzecz jego rozwoju. Kluczowym aspektem, który także został poruszony, jest stan satysfakcji zawodowej jednostki, a co za tym idzie - jej stosunek do stopnia samorealizacji w ramach przebiegającej kariery zawodowej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject kariera zawodowa en_US
dc.subject rozwój en_US
dc.subject satysfakcja en_US
dc.subject zarządzanie en_US
dc.subject zakład pracy en_US
dc.subject professional carrier en_US
dc.subject development en_US
dc.subject satisfaction en_US
dc.subject management en_US
dc.subject workplace en_US
dc.title Rozwój kariery zawodowej w relacji „pracownik - zakład pracy” en_US
dc.title.alternative Career development in the ’worker - workplace’ relation en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record