Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Rozwój kariery zawodowej w relacji „pracownik - zakład pracy” 

      Gawroński, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
      W niniejszym artykule poruszono problematykę związaną z pojęciem kariery zawodowej. W tym sensie sporządzono ilustrację teoretyczną, a następnie - empiryczną, które poruszają zagadnienia związane z funkcjonowaniem ...