Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

4th Biennial meeting of the ESREA Research Network for Adult Educators, Trainers and their Professionalisation (ReNAdET), Cypr 11-13.11.2015 r.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach