DSpace Repository

Dychotomia aktywności starosty powiatowego w strukturze terenowej administracji publicznej

Show simple item record

dc.contributor.author Lewandowski, Krzysztof
dc.contributor.author Wituska, Elżbieta
dc.date.accessioned 2014-03-03T12:07:53Z
dc.date.available 2014-03-03T12:07:53Z
dc.date.issued 2014-03-03
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2012, Tom 2
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/363
dc.description Starosta zajmuje kluczową pozycję w strukturze terenowej administracji publicznej. Jego aktywność w tym zakresie jest znacznie skomplikowana i wykazuje daleko idący dualizm. Z jednej strony jego działalność związana jest z samorządem terytorialnym, z drugiej zaś pozostaje elementem struktury administracji rządowej. Jednakże w rzeczywistości starosta wykonuje istotne funkcje państwowe, ważne dla dwóch stron zdecentralizowanej administracji publicznej. en_US
dc.description.abstract Starost holds a key position in structures of the local public administration, his activity in this field is quite complicated and it has a profound duality. In particular, since from one hand his activity is related with local self-government. On the other hand he remains element of the government administration on county level. However, actually starost performs essential functions of state, it’s indispensable for both sides of the decentralized public administration. Legal analysis of the complicated factors the position of county starost in the structure of local public administration is following article. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
dc.subject samorząd powiatowy en_US
dc.subject terenowa administracja publiczna en_US
dc.subject starosta powiatowy en_US
dc.subject przewodniczący zarządu powiatu en_US
dc.subject zwierzchnik powiatowych służb, inspekcji i straży en_US
dc.subject county government en_US
dc.subject local public administration en_US
dc.subject county superior of inspections services and guards en_US
dc.subject starost of county en_US
dc.subject chairman of county board en_US
dc.title Dychotomia aktywności starosty powiatowego w strukturze terenowej administracji publicznej en_US
dc.title.alternative Dichotomy of activity county starost in the structure of local public administration en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record