DSpace Repository

„Syndrom ostatniego roku” - co dalej po studiach?

Show simple item record

dc.contributor.author Krause, Ewa
dc.date.accessioned 2014-02-28T11:20:48Z
dc.date.available 2014-02-28T11:20:48Z
dc.date.issued 2014-02-28
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2012, Tom 1
dc.identifier.issn 2299-6338
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/355
dc.description Niniejszy tekst stanowi próbę zasygnalizowania zagadnienia „syndromu ostatniego roku”. Dla zobrazowania tego zjawiska autorka artykułu prezentuje wyniki badan własnych przeprowadzonych wśród studentów studiów stacjonarnych ostatniego roku studiów bydgoskich uczelni publicznych i niepublicznych (170 wypowiedzi). Rezultaty badan wskazują, ze piaty rok studiów to moment przełomowy w życiu młodych ludzi. Koniec tego etapu edukacyjnego jest trudnym okresem, w którym występują częste rozważania na temat własnej przyszłości, lek i obawy przed nią, poczucie niepokoju i niepewności, poczucie konieczności zdecydowania co dalej po studiach i stworzenia planu na życie (otwartego na modyfikacje). en_US
dc.description.abstract The text shall be an attempt to indicate the problem of “the syndrome of the last year”. In order to illustrate this phenomenon the author of the article presents the results of own research done among daily students of the last year at public and private universities in Bydgoszcz (170 responses). The results of the research indicate that the fifth year of studies is a crucial moment in life of young people. The end of this educational stage is a difficult time during which people contemplate own future, it is a period full of fear and concerns about the future, a feeling of anxiety and uncertainty, a feeling of a necessity to make a decision on what to do after graduation and preparing a plan for life (open to modifications). en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
dc.subject studenci en_US
dc.subject ostatni rok studiów en_US
dc.subject przyszłość en_US
dc.subject wyniki badań en_US
dc.subject students en_US
dc.subject the last year of study en_US
dc.subject future en_US
dc.subject results of researches en_US
dc.title „Syndrom ostatniego roku” - co dalej po studiach? en_US
dc.title.alternative “Syndrome of the last year” – what to do after graduation? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record