DSpace Repository

Zarządzanie i sterowanie siecią wodociągową w oparciu o modele matematyczne

Show simple item record

dc.contributor.author Stachura, Maciej
dc.contributor.author Fajdek, Bartłomiej
dc.contributor.author Studziński, Jan
dc.date.accessioned 2016-04-08T09:59:47Z
dc.date.available 2016-04-08T09:59:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2012, T. 4, nr 8, s. 11-17. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3537
dc.description In the paper a concept of an information system supporting the complex management and control of communal water networks is presented. The key element of this system is a Branch Data Base with all technical and technological information concerning the water network. These data are used by the appropriate mathematical models implemented in the system to forecast the current operational states of the water net and to generate scenarios of water net operational control. The main source of these data is an appropriate planned monitoring system installed on the water network. en_US
dc.description.abstract W artykule przedstawiono propozycję narzędzia informatycznego wspomagającego zarządzanie i sterowanie siecią wodociągową. Kluczowym elementem systemu jest baza danych z informacjami o sieci wodociągowej, wykorzystywanymi następnie przez odpowiednie modele matematyczne do prognozowania stanów sieci i generowania scenariuszy sterowania operacyjnego siecią. Z kolei źródłem potrzebnych danych jest odpowiednio zaprojektowany system monitoringu sieci wodociągowej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Fundacja Rozwoju Mechatroniki en_US
dc.subject zarządzanie i sterowanie siecią wodociągową en_US
dc.subject modelowanie matematyczne en_US
dc.subject monitoring sieci wodociągowej en_US
dc.subject systemy wspomagania decyzji en_US
dc.title Zarządzanie i sterowanie siecią wodociągową w oparciu o modele matematyczne en_US
dc.title.alternative Management and control of water networks using mathematical models en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record