DSpace Repository

Analiza porównawcza metod pomiaru kapitału intelektualnego

Show simple item record

dc.contributor.author Dominiak, Przemysław
dc.contributor.author Mercik, Jacek
dc.date.accessioned 2016-04-08T09:55:16Z
dc.date.available 2016-04-08T09:55:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2012, T. 4, nr 8, s. 19-28. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3536
dc.description Intellectual capital is, in general, considered to be this component of company's market value, which is not always reflected in its financial statements (Dominiak et al., 2011). The authors analyzed the 21 most common methods for measuring intellectual capital of companies. Detailed analysis of these methods made it possible to identify a set of 7 basic criteria that clearly distinguish them. The paper presents a comparative matrix of methods for measuring intellectual capital in terms of the highlighted criteria. It has been shown that, among the best known methods for measuring intellectual capital, there is no "perfect measure", i.e. one which fulfills all the criteria at the same time. en_US
dc.description.abstract Kapitał intelektualny jest, w ogólności, uznawany za tę składową wartości rynkowej przedsiębiorstwa, która nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w jego sprawozdaniach finansowych (Dominiak i in., 2011). Autorzy artykułu przeanalizowali 21, najbardziej rozpowszechnionych, metod pomiaru kapitału przedsiębiorstw. Szczegółowa analiza tych metod pozwoliła na określenie zestawu 7 podstawowych kryteriów je różnicujących. W artykule przedstawiona została macierz porównawcza metod pomiaru kapitału intelektualnego pod względem wyróżnionych kryteriów. Wykazano, że wśród najbardziej znanych metod pomiaru kapitału intelektualnego nie istnieje „miernik wzorowy”, tzn. taki, który spełniałby naraz wszystkie kryteria. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Fundacja Rozwoju Mechatroniki en_US
dc.subject kapitał intelektualny en_US
dc.subject metody pomiaru kapitału intelektualnego en_US
dc.subject analiza porównawcza en_US
dc.title Analiza porównawcza metod pomiaru kapitału intelektualnego en_US
dc.title.alternative Comparative analysis of methods for measuring intellectual capital en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record