DSpace Repository

Problem wyboru policy-mix w grze fiskalno-monetarnej z zastosowaniem funkcji logistycznej

Show simple item record

dc.contributor.author Woroniecka-Leciejewicz, Irena
dc.date.accessioned 2016-04-08T09:51:01Z
dc.date.available 2016-04-08T09:51:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2012, T. 4, nr 8, s. 29-37. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3535
dc.description The paper presents an analysis of the game between the central bank and the government (and possible equilibrium states) in selection of policy mix defined as a combination of the fiscal and monetary policies. The influence, exerted by the instruments of the monetary policy (real interest rate) and of the fiscal policy (budgetary deficit related to the GDP) on the economic growth and inflation is modeled using the modified logistic function. The work describes and analyses also the impact of priorities of the fiscal and monetary authorities on the equilibrium states in the monetary-fiscal games. en_US
dc.description.abstract Praca przedstawia problem wyboru policy-mix, rozumianej jako kombinacja polityki pieniężnej i budżetowej o określonym stopniu restrykcyjności/ekspansywności w kontekście analizy różnych możliwych stanów równowagi w grze fiskalno-monetarnej. Do odzwierciedlenia zależności między dynamiką PKB i inflacją a instrumentami stabilizacyjnej polityki makroekonomicznej, w tym polityki pieniężnej (realną stopą procentową) i budżetowej (deficytem budżetowym w relacji do PKB) wykorzystano zmodyfikowaną funkcję logistyczną, która umożliwia uwzględnienie specyfiki oddziaływania tych instrumentów na koniunkturę gospodarczą. Badania obejmują również analizę wpływu priorytetów władz fiskalnych i monetarnych na równowagę i tym samym na wybór policy-mix. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Fundacja Rozwoju Mechatroniki en_US
dc.subject gra fiskalno-monetarna en_US
dc.subject policy-mix funkcja logistyczna en_US
dc.title Problem wyboru policy-mix w grze fiskalno-monetarnej z zastosowaniem funkcji logistycznej en_US
dc.title.alternative The choice of the policy-mix problem in a fiscal-monetary game using the logistic function en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record