DSpace Repository

Przegląd i klasyfikacja zastosowań, metod oraz technik eksploracji danych

Show simple item record

dc.contributor.author Mirończuk, Marcin
dc.date.accessioned 2016-04-05T12:11:35Z
dc.date.available 2016-04-05T12:11:35Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2010, T. 2, nr 2, s. 35-46. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3506
dc.description The large quantity of the data and information accumulated into actual information systems and their successive extension extorted the development of new processes, techniques and methods to their storing, processing and analysing. Currently the achievement from the statistical analyses and artificial intelligence area are use to the analysis process of the large data sets. These fields make up the core of data exploration – data mining. Currently the data mining aspires to independent scientific method which one uses to solving problems from range of information analysis comes from the data bases menagments systems. In this article was described review and use’s classification, methods and techniques which they are using in the process of the data exploration. In this article also was described actual development direction and described elements which require this young applied discipline of the science. en_US
dc.description.abstract Wzrost ilości danych jak i informacji w aktualnych systemach informacyjnych wymusił powstanie nowych procesów oraz technik i metod do ich składowania, przetwarzania oraz analizowania. Do analizy dużych zbiorów danych aktualnie wykorzystuje się osiągnięcia z obszaru analizy statystycznej oraz sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence). Dziedziny te wykorzystane w ramach procesu analizy dużych ilości danych stanowią rdzeń eksploracji danych. Aktualnie eksploracja danych pretenduje do stania się samodzielną metodą naukową wykorzystywaną do rozwiązywania problemów analizy informacji pochodzących m.in. z systemów ich zarządzania. W niniejszym artykule dokonano przeglądu i klasyfikacji zastosowań oraz metod i technik wykorzystywanych podczas procesu eksploracji danych. Dokonano w nim także omówienia aktualnych kierunków rozwoju i elementów składających się na tą młodą stosowaną dziedzinę nauki. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject eksploracja danych en_US
dc.subject metody eksploracji danych en_US
dc.subject techniki eksploracji danych en_US
dc.subject zastosowania eksploracji danych en_US
dc.title Przegląd i klasyfikacja zastosowań, metod oraz technik eksploracji danych en_US
dc.title.alternative Data mining review and use’s classification, methods and techniques en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record