DSpace Repository

Szybka dyskretna transformata sinusowa

Show simple item record

dc.contributor.author Rychcicki, Robert
dc.date.accessioned 2016-04-05T11:58:51Z
dc.date.available 2016-04-05T11:58:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2010, T. 2, nr 2, s. 55-58. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3503
dc.description The aim of this work is to present a fast calculation method for DST-IV and inverse transform, whose complexity is O(n*lgn) with regard to multiplication count. DST-IV was chosen due to lack of attractive dependencies in the matrix describing the transformation. Most works (both Polish and foreign [1,2,3]) elucidating effective methods of producing graphs describing the calculation process are based on DST-II/DST-III, whose analysis is by far less complicated. The proposed method will be presented in a mathematical form. en_US
dc.description.abstract Celem pracy jest zaproponowanie szybkiej metody obliczeniowej pozwalającej na wyznaczenie DST-IV (oraz transformaty odwrotnej) o złożoności O(n*lgn) pod względem liczby mnożeń. Wybór DST-IV podyktowany jest brakiem atrakcyjnych zależności w macierzy opisującej przekształcenie – większość prac polskich i zagranicznych [1,2,3] opisujących efektywne metody konstrukcji grafów przebiegu obliczeń opiera się o DST-II/DST-III, których analiza jest prostsza. Opracowana metoda zostanie przedstawiona w postaci matematycznej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject transformata sinusowa en_US
dc.subject transformata dyskretna en_US
dc.subject DST en_US
dc.title Szybka dyskretna transformata sinusowa en_US
dc.title.alternative Fast Discrete Sine Transform en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record