DSpace Repository

Zastosowanie algorytmów poszukiwania z tabu do optymalizacji układania planu zajęć

Show simple item record

dc.contributor.author Witczak, Eliza
dc.date.accessioned 2016-04-05T11:55:33Z
dc.date.available 2016-04-05T11:55:33Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2010, T. 2, nr 2, s. 59-66. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3502
dc.description Tabu Search is a metaheuristic that guides a local heuristic search procedures to explore the solution space beyond local optimum. The process of searching the solutions space is coordinated by strategies based on the memory mechanisms, which are characters of the TS algorithm. This paper describes the method of TS in the timetable optimization process. en_US
dc.description.abstract Tabu Search jest mataheurystyką szukającą rozwiązania problemu poprzez nadzorowanie innych procedur heurystycznych lokalnego przeszukiwania, w celu eksploracji przestrzeni rozwiązań poza lokalne optimum. Proces przeszukiwania przestrzeni rozwiązań jest koordynowany za pomocą strategii opartych na mechanizmach pamięci, będących cechą charakterystyczną algorytmu TS. Niniejszy artykuł opisuje zastosowanie metody TS w procesie optymalizacji rozkładu zajęć. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject tabu serach en_US
dc.subject generowanie rozkładu zajęć en_US
dc.title Zastosowanie algorytmów poszukiwania z tabu do optymalizacji układania planu zajęć en_US
dc.title.alternative Tabu search algorithms for timetabling optimization en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record