DSpace Repository

Możliwości prawne wprowadzenia zakazu spalania określonych paliw stałych na terenie gminy

Show simple item record

dc.contributor.author Bukowski, Zbigniew
dc.date.accessioned 2014-02-28T10:49:32Z
dc.date.available 2014-02-28T10:49:32Z
dc.date.issued 2014-02-28
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2012, Tom 1
dc.identifier.issn 2299-6338
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/348
dc.description W niniejszym artykule zanalizowano legalne możliwości wprowadzenia zakazu spalania pewnych paliw stałych na obszarze gminy. en_US
dc.description.abstract The article analyzes the legal possibilities to ban the combustion of certain solid fuels on the territory of a local community. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
dc.subject prawo ochrony powietrza en_US
dc.subject paliwa stałe en_US
dc.subject prawo miejscowe en_US
dc.subject air protection law en_US
dc.subject solid fuels en_US
dc.subject local law en_US
dc.title Możliwości prawne wprowadzenia zakazu spalania określonych paliw stałych na terenie gminy en_US
dc.title.alternative Legal possibilities to ban the combustion of certain solid fuels on the territory of a local community en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record