DSpace Repository

Adaptacja koncepcji marketingu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego szansa rozwoju regionalnego

Show simple item record

dc.contributor.author Żbikowski, Jacek
dc.date.accessioned 2014-02-28T10:44:04Z
dc.date.available 2014-02-28T10:44:04Z
dc.date.issued 2014-02-28
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2012, Tom 1
dc.identifier.issn 2299-6338
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/347
dc.description W niniejszym artykule autor analizuje wykorzystanie przez lokalne władze marketingu terytorialnego dla rozwoju regionalnego. Wyjaśnia on koncepcje marketingu. Prezentuje również najważniejsze instrumenty marketingu, a także próbuje ustalić orientacje marketingowa w samorządach terytorialnych. Zwraca też uwagę na potrzebie wykorzystania tej orientacji w gospodarce rynkowej, gdzie należy sprostać nowym wyzwaniom, takim jak konkurencja. en_US
dc.description.abstract In this article the author looks at the role of territorial marketing by local government for regional development. He explained the concept of marketing. Presented the main instruments of marketing. also made an attempt to determine the orientation of marketing management by local governments. He also pointed to the need for this orientation in the market economy, where they also have to take new challenges in this, such as competition. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
dc.subject marketing terytorialny en_US
dc.subject marketing mix en_US
dc.subject promocja miast i gmin en_US
dc.subject rozwój lokalny en_US
dc.subject orientacja zarządzania en_US
dc.subject administracja publiczna en_US
dc.subject zarządzanie en_US
dc.subject territorial marketing en_US
dc.subject promotion of towns and local communities en_US
dc.subject local development en_US
dc.subject management orientation en_US
dc.subject public administration en_US
dc.subject management en_US
dc.title Adaptacja koncepcji marketingu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego szansa rozwoju regionalnego en_US
dc.title.alternative Adaptation of the concept of territorial marketing by local government as an opportunity for local development en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record