Wyświetlanie pozycji 1-9 z 9

  • Idea skierowanych liczb rozmytych - obserwacja rozmyta 

   Wilczyńska-Sztyma, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
   Niniejsze opracowanie ma stanowić przyczynek do szerszej refleksji nad sensem powstania skierowanych liczb rozmytych (ang. Ordered Fuzzy Numbers). Przykłady te mają przekonać nie tylko do nowatorskiego podejścia do algebry ...
  • Implementacja liczb OFN i L-R w kalkulatorze porównawczym 

   Kopyszka, Irena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
   Artykuł ten pokazuje znaczenie logiki rozmytej w życiu codziennym. Zawiera on podstawowe pojęcia z tej dziedziny. Wskazuje praktyczne wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych. Porównuje jej arytmetykę z arytmetyką skierowanych ...
  • Modele rywalizacji i walki w równaniach Lanchestera 

   Bajek, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
   Celem opracowania jest przedstawienie stworzonego przez Lanchestera modelu walki na dowolnym przykładzie. W artykule zamieszczone są informacje na temat samego modelu walki, prezentowany jest ogólny układ równań Lanchestera ...
  • O potrzebie kształcenia oraz badań naukowych w obszarze Informatyki Stosowanej 

   Tadeusiewicz, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
   Obecny system kształcenia w obszarze informatyki, mimo swoich bezspornych zalet, osiągnął w praktyce kres swojej wydolności, nie gwarantując jednocześnie możliwości wykształcenia takiej liczby informatyków, jaka będzie ...
  • Obiektowa implementacja algorytmu klasteryzacji metdą k-średnich 

   Dramski, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
   Algorytm klasteryzacji metodą k-średnich to jeden z najpopularniejszych sposobów służących do klasyfikacji danych przy użyciu metod sztucznej inteligencji. Otrzymane klastry mogą dalej posłużyć do budowy np. modeli ...
  • Obliczenia ludzkie jako sposób na rozszerzanie baz wiedzy na podstawie gry 'Zgadnij autora' 

   Smykowski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
   Praca ta przedstawia wyniki gry online ‘Zgadnij autora’ jako przykładu gry opierającej się na zasadach human - based computation. Gra ta polega na odgadywaniu autora książki. Dzięki prostym, jasnym zasadom i dodatkowym ...
  • Oscylator RLC z losowymi parametrami rezystancji i indukcyjności 

   Fajkowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
   W artykule prezentowany jest model szeregowego oscylatora RLC, który zaburzany jest losowymi parametrami rezystancji i indukcyjności. Do numerycznej symulacji układu został stworzony program napisany w języku C++. Program ...
  • Równanie van der Pola 

   Jendykiewicz, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
   W artykule prezentowana jest metoda badania stabilności obwodu elektrycznego opisanego za pomocą równania różniczkowego. Aby opisać tą metodę wykorzystano oscylator van der Pola. Badania układu opisanego równaniem van der ...
  • Systemy mrówkowe w zastosowaniu do rozwiązania problemu komiwojażera 

   Modrzejewski, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
   Artykuł porusza dwa zagadnienia. Pierwsze określane jest jako problem komiwojażera popularnie nazywanego TSP (z ang. Traveling Salesman Problem), oraz systemy mrówkowe (z ang. Ant Systems) jako przedstawiciel nowatorskiego ...