Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorMajchrzak, Katarzyna
dc.date.accessioned2016-03-18T11:07:23Z
dc.date.available2016-03-18T11:07:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2015, Tom 8, s. 46-58.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3438
dc.descriptionThe parental leave is one of the parental rights of the employees. The institution has been operative since 17 of June 2013. It can be used concurrently by both parents and the total limit of these leaves cannot exceed 32 (or 34) weeks. The parental leave can be divided into some parts, but no more than four ones. At the same time, the legislator has decided that none of these parts can be shorter than 8 weeks. The parental leave is awarded upon application of the employee within the time limit not shorter than 21 days prior to commencement of the leave. In principle, the employer is obliged to accept these applications. Depending on the chosen date for submitting the said application, the value of maternity allowance varies. An employee who is on parental leave can undertake employment and perform it on the basis of a reduced working time. The conditions for availing oneself of such a possibility are analogous to the case where work is performed during additional maternity leave or leave under conditions of a maternity leave.en_US
dc.description.abstractUrlop rodzicielski jest jednym z przysługujących pracownikom uprawnień rodzicielskich. Instytucja obowiązuje od 17 czerwca 2013 r. Mogą z niego korzystać jednocześnie oboje rodzice, przy czym łączny wymiar ich urlopów nie może przekraczać 32 (albo 34) tygodni. Urlop ten może być podzielony na części, ale nie więcej niż na cztery. Jednocześnie ustawodawca określił, że żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni. Urlop rodzicielski udzielany jest na wniosek pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Zasadniczo pracodawca jest obowiązany uwzględnić te wnioski. W zależności od wyboru terminu na złożenie omawianego wniosku zróżnicowana jest wysokość zasiłku macierzyńskiego. Pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim może podjąć pracę i wykonywać ją w zmniejszonym wymiarze. Warunki skorzystania z takiej możliwości są analogiczne jak w przypadku wykonywania pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherInstytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjecturlop rodzicielskien_US
dc.subjectzasiłek macierzyńskien_US
dc.subjectuprawnienia rodzicielskieen_US
dc.subjectparental leaveen_US
dc.subjectmaternity benefiten_US
dc.subjectparental rightsen_US
dc.titleUrlop rodzicielski w świetle przepisów prawa pracyen_US
dc.title.alternativeParental Leave in the Light of Labour Lawen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord