DSpace Repository

Działalność podolaków w Galicji Wschodniej w poglądach Wilhelma Feldmana

Show simple item record

dc.contributor.author Kania, Rafał
dc.date.accessioned 2016-03-18T10:27:46Z
dc.date.available 2016-03-18T10:27:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2015, Tom 8, s. 137-149. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3431
dc.description The formation of Ukrainian national consciousness and the way to the independence of Ukrainians was a long-term and difficult process. The liberation strivings were antithetical to the interests of Polish gentry that lived in Eastern Ukraine. The paper presents Wilhelm Feldman’s (1868-1919) views on a destructive role that a political group podolacy (Podolia People) played with regard to the cause of Ukrainian independence during the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century. en_US
dc.description.abstract Powstanie ukraińskiej świadomości narodowej oraz wysiłki zmierzające do odzyskania niepodległości Ukraińców były długotrwałym i trudnym procesem. Dążenia te pozostawały w sprzeczności z interesami szlachty polskiej zamieszkującej zachodnią Ukrainę. Artykuł przedstawia poglądy Wilhelma Feldmana (1868–1919) na destrukcyjną rolę, jaką w drugiej połowie XIX. i na początku XX w. odegrało wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych ugrupowanie polityczne podolaków. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject myśli polityczna en_US
dc.subject polityka en_US
dc.subject stosunki ukraińsko-polskie en_US
dc.subject Galicja Wschodnia en_US
dc.subject political thought en_US
dc.subject policy en_US
dc.subject Ukrainian and Polish relations en_US
dc.subject Eastern Galicia en_US
dc.title Działalność podolaków w Galicji Wschodniej w poglądach Wilhelma Feldmana en_US
dc.title.alternative Activities of Podolia People in Eastern Galicia According to Wilhelm Feldman en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record