DSpace Repository

Kilka refleksji dotyczących terminowych umów o pracę w świetle nowelizowanych regulacji prawnych

Show simple item record

dc.contributor.author Wiśniewski, Janusz
dc.date.accessioned 2016-03-17T12:40:24Z
dc.date.available 2016-03-17T12:40:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2015, Tom 7, s. 11-28. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3423
dc.description The author makes an attempt at assessing legal regulations adopted in the Act of 25 June 2015 on Amendments to the Labour Code and to Some Other Statutes. According to the author, the introduced provisions are not based on coherent general assumptions that would take due account of functions performed by employment agreements with a fixed time of duration, in particular by agreements for a definite period of time. On the other hand, the analysis of the cited provisions seems to corroborate that their adoption is aimed, at least as a rule, at limiting the abuse of law, i.e. at combating the conclusion of employment agreements with a fixed time of duration at a disadvantage of employees in situations where agreements for indefinite time should be entered into. en_US
dc.description.abstract Autor podejmuje próbę oceny rozwiązań prawnych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem autora analiza prowadzi do wniosku, iż wprowadzone ustawą nowelizującą regulacje nie opierają się na spójnych założeniach ogólnych, uwzględniających funkcje terminowych umów o pracę – zwłaszcza na czas określony. Z drugiej jednak strony zasadna wydaje się konstatacja, że przyjęte rozwiązania, co do zasady, zmierzają do ograniczenia nadużyć – czyli sytuacji, gdy umowy terminowe w nieuzasadniony sposób zastępują umowy na czas nieokreślony z niekorzyścią dla pracowników. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject umowa o pracę en_US
dc.subject okres wypowiedzenia en_US
dc.subject staż pracy en_US
dc.subject okres próbny en_US
dc.subject obiektywne przyczyny en_US
dc.subject limitowanie umów o pracę en_US
dc.title Kilka refleksji dotyczących terminowych umów o pracę w świetle nowelizowanych regulacji prawnych en_US
dc.title.alternative Some Remarks on Employment Agreements with a Fixed Time of Duration in the Light of Amended Regulations en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record