Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorRakoczy, Bartosz
dc.date.accessioned2016-03-17T12:36:36Z
dc.date.available2016-03-17T12:36:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStudia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2015, Tom 7, s. 29-39.en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3422
dc.descriptionAlthough the Forest Act has been in force for 25 years, the forest law has not become of any particular interest for juridical doctrine. The state of research achieved so far by the doctrine of Polish law with regard to forest law is not highly developed; indeed, it can be regarded as fragmentary. Related works are occasional only. Future research into the forest law should include in particular the construct of forest ownership, the protection of forests, and the status of the National Forestry Office „State Forests”.en_US
dc.description.abstractChoć ustawa o lasach obowiązuje już 25 lat, to jednak prawo leśne nie cieszy się szczególnym zainteresowaniem doktryny. Stan badań doktryny prawa polskiego nad prawem leśnym nie jest wystarczający, a co istotne, jest fragmentaryczny. Pojawiają się jedynie sporadyczne opracowania. Kierunkami badań prawa leśnego w przyszłości powinno być w szczególności- konstrukcja własności leśnej, ochrona lasów, status Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherInstytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectprawo leśneen_US
dc.subjectochrona lasuen_US
dc.subjectwłasność lasówen_US
dc.subjectforest lawen_US
dc.subjectprotection of the foresten_US
dc.subjectforest propertyen_US
dc.titleStan badań nad polskim prawem leśnymen_US
dc.title.alternativeThe state of current research according to Polish forest lawen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord