DSpace Repository

Stan badań nad polskim prawem leśnym

Show simple item record

dc.contributor.author Rakoczy, Bartosz
dc.date.accessioned 2016-03-17T12:36:36Z
dc.date.available 2016-03-17T12:36:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2015, Tom 7, s. 29-39. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3422
dc.description Although the Forest Act has been in force for 25 years, the forest law has not become of any particular interest for juridical doctrine. The state of research achieved so far by the doctrine of Polish law with regard to forest law is not highly developed; indeed, it can be regarded as fragmentary. Related works are occasional only. Future research into the forest law should include in particular the construct of forest ownership, the protection of forests, and the status of the National Forestry Office „State Forests”. en_US
dc.description.abstract Choć ustawa o lasach obowiązuje już 25 lat, to jednak prawo leśne nie cieszy się szczególnym zainteresowaniem doktryny. Stan badań doktryny prawa polskiego nad prawem leśnym nie jest wystarczający, a co istotne, jest fragmentaryczny. Pojawiają się jedynie sporadyczne opracowania. Kierunkami badań prawa leśnego w przyszłości powinno być w szczególności- konstrukcja własności leśnej, ochrona lasów, status Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject prawo leśne en_US
dc.subject ochrona lasu en_US
dc.subject własność lasów en_US
dc.subject forest law en_US
dc.subject protection of the forest en_US
dc.subject forest property en_US
dc.title Stan badań nad polskim prawem leśnym en_US
dc.title.alternative The state of current research according to Polish forest law en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record