DSpace Repository

„Wiadomość o sądzie pokoju” sprzed 200 lat Wincentego H. Gawareckiego. Przyczynek do historii państwa i prawa Polski epoki rozbiorowej

Show simple item record

dc.contributor.author Krajewski, Mirosław
dc.date.accessioned 2016-03-17T12:12:18Z
dc.date.available 2016-03-17T12:12:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2015, Tom 7, s. 93-103. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3417
dc.description When working in the court systems of the Warsaw Duchy and the Kingdom of Poland, Wincenty Hipolit Gawarecki from Płock also dealt with legal theory. Among his writings, a small study titled “The notice about peace courts” deserves special attention. This work, issued 200 years ago, discusses organisation and functioning of the lowest level courts, i.e. the peace courts, operating during both periods of Polish ersatz statehood. The examination of this unique print might become an important contribution to the research into history of the Polish state and law during the partition period. en_US
dc.description.abstract Podczas swej działalności w systemach sądownictwa Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Polskiego, Wincenty Hipolit Gawarecki z Płocka zajmował się także teorią prawa. Wśród prac tego autora na uwagę zasługuje wydane 200 lat temu niewielkie dzieło zatytułowane: „Wiadomość o sądzie pokoju”, w którym została omówiona organizacja i funkcjonowanie sądów najniższej instancji, tj. sądów pokoju, działających za czasów istnienia namiastki polskiej państwowości. Analiza dzieła Gawareckiego może stanowić istotny przyczynek do badań historii państwa i prawa Polski w okresie rozbiorów. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject historia sądownictwa en_US
dc.subject Wincenty H. Gawarecki en_US
dc.subject Wiadomość o sądzie pokoju en_US
dc.subject Księstwo Warszawskie en_US
dc.subject sądy pokoju en_US
dc.title „Wiadomość o sądzie pokoju” sprzed 200 lat Wincentego H. Gawareckiego. Przyczynek do historii państwa i prawa Polski epoki rozbiorowej en_US
dc.title.alternative „The Notice about Peace Courts” from 200 Years Ago by Wincenty H. Gawarecki. A contribution to the History of the State and Law of Poland During the Partition Period en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record