Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBonna, Beata
dc.date.accessioned2014-02-19T08:47:44Z
dc.date.available2014-02-19T08:47:44Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationBonna Beata (2004), Efekty wychowawcze w zakresie kształtowania obrazu ojczyzny przez umuzykalnienie - relacja z badań, (in.) E. Szubertowska (ed.), Z historycznych i pedagogiczno-społecznych problemów kultury muzycznej, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Prace Komisji Sztuki, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, nr VII, p. 109-116.en_US
dc.identifier.issn0067-947X
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/332
dc.descriptionThe article presents the effects of a pedagogical experiment which was carried out in a group of six-year old children in kindergarten. The aim of the experiment was verify the influence of actions undertaken during lessons imparting musical appreciation on creating the image of homeland in children’s consciousness and also the influence of these lessons on the development of their basic perceptive musical skills. The experimental technique of comparative groups was used in the research.en_US
dc.description.abstractArtykuł zawiera prezentację efektów eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego w grupie dzieci 6-letnich w przedszkolu. Jego celem stało się wskazanie możliwości wpływu zajęć umuzykalniających na kształtowanie poziomu wiedzy dotyczącej znajomości podstawowych zagadnień związanych z pojęciem ojczyzny, najbliższym otoczeniem oraz światem przyrody. Istotny cel eksperymentu łączył się także z weryfikacją poziomu percepcyjnych umiejętności muzycznych dzieci, które starano się rozwijać poprzez dobór odpowiednich form umuzykalnienia i zabaw. Do technik badawczych wykorzystanych w toku eksperymentu należał: sprawdzian percepcyjnych umiejętności muzycznych, sprawdzian rysunkowy, wywiad oraz obserwacja.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.relation.ispartofseriesBydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Prace Komisji Sztuki;Nr VII
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectbadania eksperymentalne w przedszkoluen_US
dc.subjectumuzykanienie a wychowanie społeczno-moralne w przedszkoluen_US
dc.subjectedukacja patriotyczna a umuzykalnienie w przedszkoluen_US
dc.subjectumiejętności muzyczne dzieci przedszkolnychen_US
dc.subjectexperimental research at kindergartenen_US
dc.subjectsocial and moral education at kindergartenen_US
dc.subjectpatriotic education at kindergartenen_US
dc.subjectperceptual musical skillsen_US
dc.titleEfekty wychowawcze w zakresie kształtowania obrazu ojczyzny przez umuzykalnienie - relacja z badańen_US
dc.title.alternativeEducational effects within the domain of creating the image of homeland by imparting musical appreciation on the basis of individual researchen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska