DSpace Repository

Efekty wychowawcze w zakresie kształtowania obrazu ojczyzny przez umuzykalnienie - relacja z badań

Show simple item record

dc.contributor.author Bonna, Beata
dc.date.accessioned 2014-02-19T08:47:44Z
dc.date.available 2014-02-19T08:47:44Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Bonna Beata (2004), Efekty wychowawcze w zakresie kształtowania obrazu ojczyzny przez umuzykalnienie - relacja z badań, (in.) E. Szubertowska (ed.), Z historycznych i pedagogiczno-społecznych problemów kultury muzycznej, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Prace Komisji Sztuki, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, nr VII, p. 109-116. en_US
dc.identifier.issn 0067-947X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/332
dc.description The article presents the effects of a pedagogical experiment which was carried out in a group of six-year old children in kindergarten. The aim of the experiment was verify the influence of actions undertaken during lessons imparting musical appreciation on creating the image of homeland in children’s consciousness and also the influence of these lessons on the development of their basic perceptive musical skills. The experimental technique of comparative groups was used in the research. en_US
dc.description.abstract Artykuł zawiera prezentację efektów eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego w grupie dzieci 6-letnich w przedszkolu. Jego celem stało się wskazanie możliwości wpływu zajęć umuzykalniających na kształtowanie poziomu wiedzy dotyczącej znajomości podstawowych zagadnień związanych z pojęciem ojczyzny, najbliższym otoczeniem oraz światem przyrody. Istotny cel eksperymentu łączył się także z weryfikacją poziomu percepcyjnych umiejętności muzycznych dzieci, które starano się rozwijać poprzez dobór odpowiednich form umuzykalnienia i zabaw. Do technik badawczych wykorzystanych w toku eksperymentu należał: sprawdzian percepcyjnych umiejętności muzycznych, sprawdzian rysunkowy, wywiad oraz obserwacja. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.relation.ispartofseries Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Prace Komisji Sztuki;Nr VII
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject badania eksperymentalne w przedszkolu en_US
dc.subject umuzykanienie a wychowanie społeczno-moralne w przedszkolu en_US
dc.subject edukacja patriotyczna a umuzykalnienie w przedszkolu en_US
dc.subject umiejętności muzyczne dzieci przedszkolnych en_US
dc.subject experimental research at kindergarten en_US
dc.subject social and moral education at kindergarten en_US
dc.subject patriotic education at kindergarten en_US
dc.subject perceptual musical skills en_US
dc.title Efekty wychowawcze w zakresie kształtowania obrazu ojczyzny przez umuzykalnienie - relacja z badań en_US
dc.title.alternative Educational effects within the domain of creating the image of homeland by imparting musical appreciation on the basis of individual research en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska