Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBonna, Beata
dc.date.accessioned2014-02-14T11:45:50Z
dc.date.available2014-02-14T11:45:50Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBonna Beata (2009), Badania nad percepcją muzyki artystycznej młodzieży polskiej i niemieckiej, (w:) K. Piątkowska-Pinczewska (ed.), Edukacja artystyczna jako edukacja kreatywna, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 52-62.en_US
dc.identifier.isbn978-83-62135-33-2
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/323
dc.descriptionThe article relates the research carried out among Polish and German students concerning the first part of The History and Work of Musical Culture Knowledge Test by B. Kamiñska. The results of the research show that both the countries’ youth’s skills connected with artistic music perception have been shaped on a very low level. In all the surveyed areas such as: knowledge of musical literature, identifying stylistic ages, composers’ working styles, texture and forms of pieces of music, stylized dances and voices, instruments and performing groups, there have been noticed numerous and serious errors which indicate that as far as artistic music is concerned musical education in Poland as well as in Germany does not prove effective. Consequently, it seems necessary to turn to other more creative methods in order to popularize this music with young generations.en_US
dc.description.abstractArtykuł relacjonuje badania przeprowadzone wśród polskich i niemieckich uczniów pierwszą częścią Testu Orientacji w Dziejach i Dorobku Kultury Muzycznej B. Kamińskiej. Otrzymane wyniki wskazują, że umiejętności młodzieży z obu krajów związane z percepcją muzyki artystycznej, ukształtowane zostały na bardzo niskim poziomie. We wszystkich badanych obszarach, takich jak: znajomość literatury muzycznej, identyfikacja epok stylistycznych w muzyce, stylu twórczości kompozytorów, faktury i formy utworów muzycznych, tańców stylizowanych i głosów, instrumentów oraz zespołów wykonawczych, pojawiały się liczne i poważne błędy świadczące o tym, że edukacja muzyczna w zakresie muzyki artystycznej, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech nie przynosi oczekiwanych efektów. Istnieje zatem konieczność zwrócenia się ku innym, twórczym metodom popularyzacji tej muzyki wśród młodych pokoleń.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectpercepcja muzyki artystycznejen_US
dc.subjectbadania młodzieży polskiej i niemieckiejen_US
dc.subjectmetody twórczeen_US
dc.subjectartistic music perceptionen_US
dc.subjectresearch on Polish and German young peopleen_US
dc.subjectcreative methodsen_US
dc.titleBadania nad percepcją muzyki artystycznej młodzieży polskiej i niemieckiejen_US
dc.title.alternativeResearch on Polish and German young people’s perception of artistic musicen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska