DSpace Repository

Audiacyjny kontekst ewaluacji w obszarach wczesnoszkolnej edukacji muzycznej dziecka jako przedmiot zainteresowania przyszłych nauczycieli

Show simple item record

dc.contributor.author Trzos, Paweł Adam
dc.date.accessioned 2014-02-08T09:55:42Z
dc.date.available 2014-02-08T09:55:42Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation P. Trzos, Audiacyjny kontekst ewaluacji w obszarach wczesnoszkolnej edukacji muzycznej dziecka jako przedmiot zainteresowania przyszłych nauczycieli, [w:] J. Grzesiak (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, UAM WPA, t. 2, Kalisz 2007, s. 239-252. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-923869-8-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/319
dc.description At the time of "education opened to changes", issues of evaluation of child in the areas of musical early school education seem to be matters of special importance. Teachers have to wrestle with a number of important problems that are still relevant today. One of them is the issue of improvement existing as well as future teaching staff of early school education, The paper aimes at providing a detailed description of evaluation fields taking into consideration one of the most crucial theories: Theory oj Musie Learning created by E.E. Gordon. According to that, audiation is the most prominent category that focuses the whole educational activities taken by teachers. Audiation development, as a form of musical thinking of a child, has to be the centre of attention of all future teachers that should constitute a genuine value of evaluation aspects in this range. en_US
dc.description.abstract W dobie "edukacji otwartej na zmiany"szczegóJną uwagę zwracają kwestie ewaluacj i w obszarach wczesnoszkolnej edukacji muzycznej dziecka. Wiele problemów, z którymi przyszło się zmagać, jest ważnych i wciąż aktualnych. Jednym z nich jest problem doskonalenia istniejącej i kształcenia nowej kadry nauczycielskiej na specjalności: edukacja wczesnoszkolna. Tekst jest próbą określenia obszarów ewaluacji z uwzględnieniem kontekstu jednej z najbardziej współczesnych Teorii Uczenia się Muzyki E.E.Gordona. Kluczową kategorią ogniskującą względem siebie całość edukacyjnych działań nauczyciela jest audiacja. Rozwój audiacji, jako myślenia muzycznego dziecka powinno być w centrum zainteresowania przyszłych nauczycieli, co stanowić będzie realną wartość obszarów ewaluacji w tym zakresie. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM en_US
dc.relation.ispartofseries Ewaluacja i innowacje w edukacji;t. 2
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject ewaluacja en_US
dc.subject nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej en_US
dc.subject audiacja en_US
dc.subject edukacja wczesnoszkolna en_US
dc.subject innowacje w edukacji muzycznej en_US
dc.title Audiacyjny kontekst ewaluacji w obszarach wczesnoszkolnej edukacji muzycznej dziecka jako przedmiot zainteresowania przyszłych nauczycieli en_US
dc.title.alternative Audiation context of evaluation in the fields of musical early school education of a child as the object of considerable interest of future teachers en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska