DSpace Repository

Uśmiechnij się do Obcego! Uśmiech na styku sfer prywatnej i publicznej w warunkach zróżnicowania kulturowego

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2016-01-04T09:16:42Z
dc.date.available 2016-01-04T09:16:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Uśmiechnij się do Obcego! Uśmiech na styku sfer prywatnej i publicznej w warunkach zróżnicowania kulturowego. [w:] T.Lewowicki, B.Chojnacka-Synaszko, Ł.Kwadrans (red.): Aksjologiczne konteksty edukacji międzykulturowej. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s.106-116. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-8019-285-0
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2743
dc.description A sincere smile is a manifestation of good mood and good attitude to particular elements of the reality. In the contact point of the private and public sphere, for example in contacts with foreigners and clients, people are often forced to smile inauthentically. This frequently does not agree with their system of values and triggers inner resistance. However, if this is the price of the Other’s satisfaction and wellbeing, no wonder that - with growing frequency - the conventional, inauthentic smile beco mes an element of workshops concerning intercultural competence. This raises doubt about ethical aspects of such trainings and the idea of intercultural education at any costs (even against oneself) is not so evident any longer. en_US
dc.description.abstract Szczery uśmiech jest jednym z przejawów humoru i postawy wobec poszczególnych elementów rzeczywistości. Na styku sfer prywatnej i publicznej - na przykład podczas kontaktów z cudzoziemcami czy klientami, człowiek bywa zmuszany do uśmiechu konwencjonalnego. Często kłóci się to z jego skalą wartości i budzi wewnętrzny opór. Skoro jednak jest to cena za zadowolenie Obcego i jego dobre samopoczucie, nie dziwi fakt, że coraz częściej elementem programu warsztatów dotyczących kompetencji międzykulturowej jest właśnie konwencjonalny uśmiech. Rodzą się wówczas pytania o etyczność tego rodzaju szkoleń, a idea edukacji międzykulturowej za wszelką cenę (nawet wbrew sobie) nie jest już taka oczywista. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject uśmiech en_US
dc.subject sfera publiczna en_US
dc.subject pedagogika międzykulturowa en_US
dc.subject śmiech en_US
dc.title Uśmiechnij się do Obcego! Uśmiech na styku sfer prywatnej i publicznej w warunkach zróżnicowania kulturowego en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska