Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Dydaktyka ochrony środowiska w wyższym szkolnictwie pedagogicznym / red. A. Kornak

 • Aleksander Kornak
  Pedagogizacja ochrony i kształtowania środowiska
 • Marian Boiński
  O potrzebie nauczania Ochrony Przyrody w kształceniu nauczycieli i edukacji społecznej
 • Jerzy Ciechalski, Jacek Cieśniński
  Specjalistyczne a interdyscyplinarne podejście do problemów ochrony środowiska w studenckim ruchu naukowym
 • Piotr Dąbrowski
  Integracyjna rola edukacji środowiskowej w nauczaniu przyrodoznawstwa
 • Walentyna Deja
  Bariery i stymulatory wykorzystania środowiska przyrodniczego w świadomości społecznej
 • Stanisław Borsuk, Jerzy Ciechalski
  Propozycja modelu nauczania ochrony i kształtowania środowiska w szkole wyższej oparta na systemie funkcjonującym w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
 • Maria Dombrowicz
  Miejsce rekreacji w dydaktyce ochrony środowiska
 • Krystyna Dubel
  Program nauczania ochrony i kształtowania środowiska na wybranych kierunkach studiów
 • Anna Dylikowa
  Interakcja człowiek-środowisko w kształceniu nauczycieli
 • Jan Frątczak
  Przesłanki i projekt teorii edukacji człowieka przez środowisko przyrodnicze
 • Aleksandra Kowalczyk
  Wychowanie do ochrony środowiska
 • Franciszek Mincer
  Nauki humanistyczne i społeczne a dydaktyka ochrony środowiska w szkole wyższej
 • Jerzy Ohme
  Uwarunkowania skuteczności dydaktyki ochrony środowiska
 • Ryszard Paczuski
  Prawo ochrony środowiska jako element sozologicznych podstaw w działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół średnich i wyższych
 • Marek Antoni Ramczyk
  Wpływ badań naukowych z zakresu ochrony środowiska na rozwój kadry nauczycielskiej
 • Eugeniusz Ryszard Śpiewakowski
  Niektóre aspekty sozologicznego kształcenia kadr pedagogicznych
 • Lidia Tomczyńska
  Elementy nauki o ochronie środowiska na kierunku Chemia i Wychowanie Techniczne w wyższych szkołach pedagogicznych
 • Leszek Cysewski
  Koncepcja badań nad stanem edukacji środowiskowej w województwie bydgoskim
 • Wiesław Alejziak
  Ochrona środowiska kulturowego przez turystykę jako element regionalnej polityki społecznej
 • Erika Otrubova
  Territorial principles of regionalization of tourism in Czechoslovak Socialist Republik
 • Ryszard Paczuski
  Refleksje na temat roli myślenia kategoriami historycznymi w edukacji ekologicznej
 • Stanisław Wiąckowski
  Antyekologiczny rozwój techniki
 • Krzysztof Wojciechowski
  Pozaprodukcyjne funkcje środowiska - możliwości oceny i wykorzystania
 • Krzysztof Wojciechowski
  Tematyka prac dyplomowych na specjalizacji Kształtowanie i ochrona środowiska studiów geograficznych na UMCS w Lublinie
 • Walter Wegner
  Ekstynkcja atmosferyczna w Bydgoszczy - cz. III
 • Mieczysław Wojtasik
  Glebowe wyznaczniki ochrony środowiska
 • Wanda Staniewska-Zątek
  Czy szeroko rozumiane problemy ochrony środowiska nie zdominują rzetelnej znajomości przyrody?
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej