DSpace Repository

Szkolnictwo prywatne w Brazylii - obrazki z pedagogiki spirytystycznej

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-18T12:14:45Z
dc.date.available 2014-01-18T12:14:45Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Szkolnictwo prywatne w Brazylii - obrazki z pedagogiki spirytystycznej. [w:] A.Weissbrot-Koziarska, J.Janik (red.): Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne. Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s.335-341. en_US
dc.identifier.isbn 83-7395-191-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/255
dc.description.abstract Autor przedstawia założenia pedagogiki (pedagogii) spirytystycznej oraz charakteryzuje działalność szkół spirytystycznych w brazylijskich fawelach. Instytucje te prowadzone przez organizacje pozarządowe i osoby prywatne, adresują swą działalność przede wszystkim do środowisk defaworyzowanych, realizując liczne projekty edukacji i pracy socjalnej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject pedagogika spirytystyczna en_US
dc.subject Rivail en_US
dc.subject Kardec en_US
dc.subject spirytyzm en_US
dc.subject Brazylia en_US
dc.subject fawele en_US
dc.subject nędza en_US
dc.subject środowiska defaworyzowane en_US
dc.subject szkoła en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject wychowanie en_US
dc.subject pedagogia en_US
dc.title Szkolnictwo prywatne w Brazylii - obrazki z pedagogiki spirytystycznej en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska