DSpace Repository

Badania edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i etnicznego

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-17T17:16:52Z
dc.date.available 2014-01-17T17:16:52Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Badania edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i etnicznego. [w:] A.Domagała-Kręcioch, Z.Szarota (red.): Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 8, Akademia Pedagogiczna im.Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2004, s.11-24. en_US
dc.identifier.isbn 83-88934-52-X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/239
dc.description.abstract Badania edukacji w jakichkolwiek okolicznościach, zwłaszcza w sytuacji zróżnicowania kulturowego i etnicznego, wymagają od badacza pokory względem przedmiotu badań, a także ewentualnych odbiorców wysnutych wniosków. Domaganie się prawa do korzystania w pracy badawczej z reguł demokracji, swobód liberalnych i humanistycznej idei wolnej myśli, może być niebezpieczne zarówno dla badacza, jak i - wskutek jego decyzji i kroków podjętych pod wpływem jego badań - dla osób badanych. W tle badań zawsze znajduje się człowiek, którego zlekceważywszy łatwo jest niezamierzenie urazić, ośmieszyć, obnażyć, skrzywdzić – przy czym trudno jest stwierdzić, kto jest bardziej zagrożony: przedmiot, czy podmiot badania. Żadna metoda nie daje w tym względzie gwarancji powodzenia, jeśli badacza nie charakteryzuje odpowiednia postawa moralna i nie potrafi on być czujnym. Celem autora jest obalenie tezy głoszącej, że badania pedagogiczne są łatwe i przyjemne, pedagodzy zmierzają do celu jasno wyznaczoną drogą, a metodologia, którą dysponują daje im gwarancję sukcesu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Akademia Pedagogiczna im.Komisji Edukacji Narodowej en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject badacz en_US
dc.subject postawa en_US
dc.subject moralność en_US
dc.subject etyka en_US
dc.subject pedagogika międzykulturowa en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject wychowanie en_US
dc.subject metodologia en_US
dc.title Badania edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i etnicznego en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska