DSpace Repository

Europejski wymiar edukacji - ideologiczny bubel, czy kamień milowy edukacji międzykulturowej?

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-17T08:16:39Z
dc.date.available 2014-01-17T08:16:39Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Europejski wymiar edukacji - ideologiczny bubel, czy kamień milowy edukacji międzykulturowej? [w:] T.Lewowicki, E.Ogrodzka-Mazur (red.): Polityka społeczna i oświatowa, a edukacja międzykulturowa. Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Cieszyn - Warszawa 2005, s.104-115. en_US
dc.identifier.isbn 83-88410-28-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/225
dc.description From the beginning of its existence, the European Dimention of Education brings controversions, not only among authors of this idea, but even among subjects realizing it. However, its elasticity and possibility to complete with matters resulting from the changes of contemporary societies cause, that it can be a basis for conceptions of intercultural education in different societies. The Author presents the history, assumptions and problems of realisation of european dimention of education. He says, that it should become a subject of intensified interdisciplinary reflexion, which purpose is looking for the shape and subject-matters of education worthy for the XXI century. en_US
dc.description.abstract Europejski wymiar edukacji od początku swego istnienia budzi kontrowersje nie tylko w kręgach twórców tej idei, ale także u podmiotów ją realizujących. Mimo wszystko, jego elastyczność i możliwość uzupełniania o treści wynikające z przemian współczesnych społeczeństw sprawiają, że może stanowić podstawę koncepcji edukacji międzykulturowej w rozmaitych środowiskach. Autor prezentuje historię, założenia i problemy realizacji europejskiego wymiaru edukacji. Twierdzi, że należy go uczynić przedmiotem pogłębionej międzydyscyplinarnej refleksji, której celem jest poszukiwanie kształtu i treści edukacji na miarę dwudziestego pierwszego wieku. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject szkoła en_US
dc.subject edukacja obywatelska en_US
dc.subject europejski wymiar edukacji en_US
dc.subject Europa en_US
dc.subject edukacja europejska en_US
dc.subject edukacja wielokulturowa en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject Inni en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.title Europejski wymiar edukacji - ideologiczny bubel, czy kamień milowy edukacji międzykulturowej? en_US
dc.title.alternative ang. European dimension of education - ideological trash or a stepping-stone in intercultural education? en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska