DSpace Repository

Chorzy i umierający jako Obcy. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-17T08:13:04Z
dc.date.available 2014-01-17T08:13:04Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Chorzy i umierający jako Obcy. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki. [w:] T.Lewowicki, E.Ogrodzka-Mazur (red.): Edukacja międzykulturowa - teorie, poglądy, doświadczenia społeczne. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn - Warszawa - Toruń 2010, s.287-299. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-7611-750-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/223
dc.description.abstract Tanatopedagogika to poddyscyplina pedagogiczna zajmująca się edukacją w aspekcie chorowania i umierania. Wyrosła z ruchu hospicyjnego i wolontaryjnego, którego celem jest poprawianie jakości życia cierpiących, oraz przygotowanie ich bliskich, przyjaciół i znajomych do współuczestniczenia w niekiedy ostatecznych zjawiskach. Rozpatrywanie osób chorych i cierpiących postrzeganych przez środowisko jako Obcy, umożliwia poszukiwanie wspólnych obszarów zainteresowań pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki, oraz wspólnych idei leżących u podstaw koncepcji edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject hospicjum en_US
dc.subject opieka paliatywna en_US
dc.subject umieranie en_US
dc.subject śmierć en_US
dc.subject tanatopedagogika en_US
dc.subject tanatologia en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject Inni en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.title Chorzy i umierający jako Obcy. Wspólne wątki pedagogiki międzykulturowej i tanatopedagogiki en_US
dc.title.alternative ang. The ill and the dying as Aliens. Common themes of intercultural pedagogy and tanatopedagogy en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska