Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned2014-01-16T08:26:49Z
dc.date.available2014-01-16T08:26:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationPrzegląd Pedagogiczny 2007, nr 1, s.57-68.en_US
dc.identifier.issn1897-6557
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/218
dc.descriptionThe subject of article is education in cultural differentiated environment. These conceptions were placed in the models of multicultural or intercultural education. For undertaken subject the most important are following notion categories: Others and Foreigners, multiculturality, interculturality, borderland, and also multicultural and intercultural education, regional and civil education.en_US
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest edukacja w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. W koncepcjach tego rodzaju edukacji za najistotniejsze autor uznaje następujące kategorie pojęciowe: Inni i Obcy, wielokulturowość, międzykulturowość, pogranicze kulturowe oraz edukacja wielokulturowa, międzykulturowa, regionalna i obywatelska.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogikien_US
dc.subjectedukacja wielokulturowaen_US
dc.subjectwielokulturowośćen_US
dc.subjectmiędzykulturowośćen_US
dc.subjectpograniczeen_US
dc.subjectzróżnicowanie kulturoween_US
dc.subjectinnien_US
dc.subjectedukacja międzykulturowaen_US
dc.subjectObcyen_US
dc.titleEdukacja w warunkach zróżnicowania kulturowegoen_US
dc.title.alternativeEducation in cultural differentiated environment
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord