Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Warunki i drogi optymalizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego / red. E. Stucki
 • Aleksander Lewin
  Uniwersalne wartości dorobku pedagogów – nowatorów
 • Halina Semenowicz
  Celestyn Freinet i jego dzieło pisarskie
 • Zofia Napiórkowska
  Ruch freinetowski w Polsce
 • Krystyna Lenartowska
  Potrzeba i możliwości wykorzystywania koncepcji pedagogicznej Freineta w przygotowywaniu nauczycieli klas początkowych
 • Halina Smolińska-Rębas
  Znaczenie wybranych technik Freineta dla realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w klasach początkowych w świetle badań
 • Joanna Radkiewicz
  Problematyka środowiska w koncepcji C. Freineta
 • Elżbieta Płodzień
  Sytuacje inspirujące twórczość plastyczną dzieci
 • Krzysztof Lipnicki
  Samorządność uczniów w koncepcji C. Freineta
 • Mieczysław Pucek
  O potrzebie kształtowania postawy twórczej u uczniów klas początkowych (głos w dyskusji)
 • Ewa Filipiak
  Działalność koła naukowego "Edukacja Wczesnoszkolna"
 • Jolanta Gajewska, Teresa Walkiewicz
  Sprawozdanie z konferencji nt. "Freinet w badaniach pedagogicznych"
 • Mieczysław Oryl
  Uczeń zdolny w literaturze i praktyce szkolnej
 • Maria L. Plenkiewicz
  Z badań nad taksonomią rozumienia czytanego tekstu
 • Elżbieta Szefler
  Zróżnicowanie bohaterów literackich w polskich i radzieckich czasopismach dla dzieci młodszych
 • Edmund Stucki
  Audycje radiowe w edukacji matematycznej uczniów klas niższych
 • Jolanta Makarewicz
  Korelacja geometrii z innymi działami matematyki w nauczaniu początkowym
 • Zenobia Szamotulska
  Wiedza i przyzwyczajenia dzieci do realizacii wartości związanych z zasadami ładu funkcjonalnego
 • Paweł Prusak
  Wpływ "Teleranka" na wzbogacanie słownictwa i stosunek uczniów klasy II do języka polskiego
 • Najnowsze pozycje