DSpace Repository

Wczesnoszkolna edukacja lingwistyczna w kontekście dydaktyki inspirowanej konstruktywizmem

Show simple item record

dc.contributor.author Jakubowicz-Bryx, Anna
dc.date.accessioned 2015-07-24T10:14:21Z
dc.date.available 2015-07-24T10:14:21Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Forum Dydaktyczne: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość 2008, nr 3-4, s. 45-50 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1813
dc.description.abstract Analiza struktury językowego obrazu świata wymaga określenia sposobu ujmowania przez dziecko sądów o rzeczywistości, które mogą być utrwalone w różnych formach języka. Słownictwo jest jednym z przejawów językowego obrazu świata. Warunkiem adekwatnego reagowania na zmienne parametry różnorodnych sytuacji komunikacyjnych jest funkcjonalna świadomość językowa ucznia. Podkreśla się, iż budowanie świadomości językowej ucznia za pomocą opisywania znaczenia, formy, funkcji każdego elementu znakowego języka, przez wnioskowanie i uogólnianie wiadomości o języku powinno być obowiązkowe w ogólnym wykształceniu człowieka, aby rozumiał siebie i innych ludzi, aby rozumiał otaczającą go rzeczywistość, a w niej język. Główna teza konstruktywizmu mówi o niepowtarzalności umysłowych obrazów świata i unikatowości strategii realizowanych przez jednostkę w procesie poznawania. Refleksyjne korzystanie z wiedzy i niewiedzy; zdolność i gotowość do obserwacji; otwartość na różnice; wrażliwość kontekstualna na strategie myślenia i rozwiązywania problemów to jedne z kluczowych kompetencji wypływające z podejścia konstruktywistycznego. W tekście artykułu odniosę się do badań własnych nad leksyką dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście konieczności świadomej refleksji nad językiem i wypływającej z niej potrzeby uświadomienia sobie przez nauczyciela i ucznia stanu przedwiedzy w tym wypadku odnoszącej się do sfery języka. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject słownictwo en_US
dc.subject zasób leksykalny en_US
dc.subject językowy obraz świata en_US
dc.subject edukacja językowa en_US
dc.subject konstruktywizm en_US
dc.title Wczesnoszkolna edukacja lingwistyczna w kontekście dydaktyki inspirowanej konstruktywizmem en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record